top of page

REGULAMIN

 

WARUNKI OGÓLNE

MODEHAUS-Berlin jest niemiecką agencją mody – Modeagentur zarejestrowaną w Berlinie pod numerem

DE 308535512 zajmującą się kontraktacjami oraz pokazami kolekcji tylko od polskich producentów na terenie Niemiec.

Bez konieczności rejestrowania działalności na terenie Niemiec

Bez meldunku na terenie Niemiec

Bez znajomości języka niemieckiego

Bez zatrudniania pracowników

1. INFRASTRUKTURA :

W ramach współpracy nasza agencja ModeHaus-Berlin prowadzi kontraktacje na podstawie dostarczonych kolekcji w wybranych hurtowniach odzieżowych na terenie Niemiec.

2. KONTRAKTACJE I CENY

Wszystkie kolekcje prezentowane są tylko raz i oferowane w cenach sugerowanych przez producenta.

 

​ 

3. WARUNKI WSPÓŁPRACY

ModeHaus-agentur Berlin obsługuje:

- polskie firmy zarejestrowane na terenie PL

- firmy posiadające NIP EU

- firmy z udokumentowanym stażem powyżej 24 m-cy

Nie obsługujemy firm zarejestrowanych w Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz Chinach

 

4.  3-MIESIĘCZNY OKRES PRÓBNY

Wszystkie umowy komercyjne na terenie Niemiec zwykle zawierane są na 12/24 m-ce.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom polskich producentów umożliwiamy 3-miesięczny okres próbny,

który pozwala na zweryfikowanie atrakcyjności kolekcji na niemieckim rynku odzieżowym.

Rzetelne opisy, atrakcyjna cena oraz wysoka jakość produktów mają kluczowe znaczenie podczas kontraktacji.

5. ZAMÓWIENIA / DOSTAWY

Po owocnej kontraktacji (w ciągu 90 dni od kontraktacji) producent otrzymuje kartę BESTELLUNG,

która zawiera wszystkie szczegóły zamówienia takie jak ilość, kolory, rozmiary oraz termin dostawy.

 

6. NIEZREALIZOWANE ZAMÓWIENIA - KARY UMOWNE

Niezrealizowane i zaakceptowane zamówienia w zadeklarowanym terminie mogą skutkować karą umowną

w zależności od kontrahenta, które są zawsze zapisane i zaakceptowane na karcie Bestellung. 

7. ROZLICZENIA ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Rozliczenia ze sprzedaży w ModeHaus-Berlin odbywają się w każdy roboczy piątek na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych elektronicznie FV Euro netto jednak nie później niż do 30 ( Werktage - dni roboczych ) od dnia dostarczenia FV, jeżeli zamawiający nie zgłosił uwag, nie wnosi reklamacji i nie ma żadnych zastrzeżeń.

8. ZWROTY

Wszystkie zwroty, które trafiają do magazynu ModeHaus-Berlin od klientów są odsyłane zawsze w ostatni dzień miesiąca (zgodnie ze stawkami przewoźnika), polską firmą spedycyjną a FV za sprzedaż są automatyczne anulowane. ( FV korrektur )

9. GWARANCA 12-mcy

Każdy dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na swoje produkty na okres 12-miesięcy od dnia sprzedaży.

10. OPŁATY ZA KONTRAKTACJE

Wszystkie nieuregulowane Rechnung za obsługę kontraktacji po upływie 7 dni od dnia terminu płatności powodują, że wszystkie kolekcje wracają do magazynu w ModeHaus-Berlin w Berline i nie biorą udziału

w kolejnych kontraktacjach oraz dotychczasowi zainteresowani współpracą klienci, nie są już obsługiwani.

 

Po upływie 30 dni od dnia terminu płatności wszystkie kolekcje wracają bezpłatnie do producenta a umowa współpracy przestaje obowiązywać obie strony.

 

11. DUŻA SPRZEDAŻ

Jeżeli kolekcje generują dużą sprzedaż w okresie próbnym 3-miesiecy umowę można przedłużyć bezterminowo, oraz dowolnie ją skonfigurować pod oczekiwania zamawiającego. Dozwolone są wszelkie modyfikacje tkanin, fasonów, kolorów cen oraz terminów dostaw.

 

12. MAŁA SPRZEDAŻY

Jeżeli kolekcje generują małą ilość zamówień w okresie próbnym 3-miesiecy lub mają zbyt wysoką cenę

w stosunki do konkurencji, umowa automatycznie wygasa a kolekcje wracają bezpłatnie do producenta

w ciągu 30 dni.

13. AWARIE TECHNICZNE

Wszystkie awarie techniczne spowodowane siłami wyższymi takimi jak : braki w dostawie energii,

nieplanowane remonty, konflikty militarne, fałszywe ataki bombowe, strajki, nieprzewidziane zdarzenia losowe uniemożliwiające kontraktacje, nie są podstawą do nieuregulowania opłat za te kontraktacje.

 

14. ZASADY POUFNOŚCI

ModeHaus Berlin zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, nieudostępniania informacji innym firmom lub konkurencji na temat asortymentu, cen, oraz ilości sprzedaży w stosunku do każdego dostawcy podczas trwania umowy oraz w okresie 24-miesięcy po jej zakończeniu. 

 

15. PRAWA AUTORSKIE

Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczone materiały graficzne i opisy są jego własnością, posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz że nie zostały skopiowane z Internetu.

 

 

16. PRZERWY URLOPOWE

Wszystkie przerwy urlopowe należy zgłaszać 7 dni przez rozpoczęciem urlopu.

17. STANY MAGAZYNOWE / BRAKI TOWARÓW

Wszystkie braki oferowanych towarów należy niezwłocznie zgłaszać.

 

18. MAGAZYN / LAGER BERLIN

Każdy dostawca ma możliwość odpłatnego skorzystania z magazynu ModeHaus-agentur w Berlinie.

 

 

19. WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiedzenie umowy przez ModeHaus Berlin :

Umowa partnerska może zostać wypowiedziana natychmiastowo przez ModeHaus Berlin z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca bez żadnych dodatkowych opłat. (pisemnie – dostarczone mailowo - ostemplowana i podpisana) ze względu na łamanie regulaminu, nieterminowe dostawy towarów do klientów, towary niezgodne z deklarowanym opisem, znaczne różnice wzorów względem dostarczonych modeli.

Wypowiedzenie umowy prze dostawcę :

Umowa może zostać wypowiedziana przez dostawcę, w dowolnej chwili z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca bez żadnych dodatkowych opłat.(pisemnie - skan PDF - dostarczone mailowo - ostemplowana i podpisana )

 

20. NIEUREGULOWANE OPŁATY RECHNUNG

Wszystkie nieuregulowane Rechnung za obsługę sprzedaży po 30 dniach automatycznie trafiają do Inkasso.

 

BANK 

Wpłaty / Überweisung

Konto nr : BANK : DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAEFTSKUNDEN AG

IBAN: DE22 1007 0024 0388 0267 00  ,  ( BIC / SWIFT-CODE) : DEUTDEDBBER

bottom of page